Home
Facebook Twitter

Rondom eredienst

Hiernaast vindt u per onderdeel meer informatie.

Een aantal algemene gegevens:

Kerkcentrum De Voorhof 
Akkerhof 3 
8256 BK  Biddinghuizen

Kerkdiensten op zondag:
09.30 en 19.00 uur (mei – september)
10.00 en 19.00 uur (oktober – april)
Van september t/m mei is er niet iedere zondag maar wel met enige regelmaat een avonddienst. De data en het karakter van deze diensten worden in ieder geval vermeld op de website, in het Kerkblad en in de GemeenteFlits.

Informatie over de diensten
Actuele informatie over de diensten (zoals voorganger, thema, liturgie, collectedoelen, informatie vanuit de Kinderkerk) vindt u in onze rubriek nieuws

Liederen

In de eredienst wordt de beamer gebruikt voor het projecteren van de liederen. De gekozen liederen komen uit meerdere bundels. Achter in de kerk liggen gebruiksexemplaren van het Nieuwe Liedboek. Deze zijn bestemd voor gasten in de gemeente.

Ontmoetingen / koffiedrinken na de dienst

Om de onderlinge band te versterken, drinken we als gemeente met regelmaat samen koffie na de dienst. Deze momenten van ontmoeting zijn een goede gelegenheid om kennis te maken met hen die nieuw zijn in onze gemeente, gewoon gezellig bij te praten en om de onderlinge band te versterken door vreugde en zorg met elkaar te kunnen delen.
Zo willen we als gemeente een (h)echte gemeenschap zijn.
Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem contact op met onze scriba Coby de Boer via scribaat@pgbiddinghuizen.nl
© 2024 Protestantse Gemeente Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat