Home
Facebook Twitter

Rondom eredienst

Hiernaast vindt u per onderdeel meer informatie.

Kerkcentrum
"De Voorhof"  Akkerhof  3 - tel.331307

Kerkdiensten op zondag:
09.30 en 19.00 uur (mei – september)
10.00 en 19.00 uur (oktober – april)
In de zomermaanden juni, juli en augustus zijn er geen avonddiensten.

Liederen

In de eredienst wordt overwegend de beamer gebruikt voor het projecteren van de liederen. De gekozen liederen komen uit meerdere bundels. Achter in de kerk liggen gebruiksexemplaren van het 'Liedboek voor de Kerken' en van het boekje 'Geroepen om te zingen'. Deze zijn bestemd voor gasten in de gemeente.
 

Ontmoetingen / koffiedrinken na de dienst

Om de onderlinge band te versterken, willen we als gemeente twee keer in de maand, na de morgendienst, gezamenlijk koffiedrinken. Deze momenten van ontmoeting zijn een goede gelegenheid om kennis te maken met hen die nieuw zijn in onze gemeente en om de onderlinge band te versterken door vreugde en zorg met elkaar te delen.
Zo willen we als gemeente een (h)echte gemeenschap zijn. Iedere eerste en derde zondag van de maand en bij bijzondere diensten staat de koffie, thee en ranja klaar in de foyer na afloop van de dienst. Dit wordt verzorgd door één van de koffieteams.
Een vrijwillige bijdrage mag u hiervoor geven in het speciaal daarvoor bestemde groene busje.
Iedereen is welkom!

 
© 2021 Protestantse Gemeente Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat