Home
Facebook Twitter

Rondom eredienst

Hiernaast vindt u per onderdeel meer informatie.

Kerkcentrum
"De Voorhof" 
Akkerhof  3 
8256 BK Biddinghuizen

Kerkdiensten op zondag:
09.30 en 19.00 uur (mei – september)
10.00 en 19.00 uur (oktober – april)
Van september t/m mei er niet iedere zondag maar wel met enige regelmaat een avonddienst. De data en het karakter van deze diensten worden in ieder geval vermeld op de website, in het Kerkblad en in de GemeenteFlits.

Liederen

In de eredienst wordt de beamer gebruikt voor het projecteren van de liederen. De gekozen liederen komen uit meerdere bundels. Achter in de kerk liggen gebruiksexemplaren van het 'Liedboek voor de Kerken'. Deze zijn bestemd voor gasten in de gemeente.

Ontmoetingen / koffiedrinken na de dienst

Om de onderlinge band te versterken, drinken we als gemeente met regelmaat samen koffie na de dienst. Deze momenten van ontmoeting zijn een goede gelegenheid om kennis te maken met hen die nieuw zijn in onze gemeente, gewoon gezellig bij te praten en om de onderlinge band te versterken door vreugde en zorg met elkaar te kunnen delen.
Zo willen we als gemeente een (h)echte gemeenschap zijn.
Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem contact op met onze scriba Coby de Boer via scribaat@pgbiddinghuizen.nl


 
© 2021 Protestantse Gemeente Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat