Home
Facebook Twitter

Privacyreglement

Privacyreglement voor de website en de sociale media van de Protestantse Gemeente te Biddinghuizen

De Protestantse Gemeente te Biddinghuizen verstrekt via de website www.pgbiddinghuizen.nl en via sociale media (Facebook, Twitter, Instagram) allerlei informatie over de organisatie en activiteiten van de kerkelijke gemeente. Daarbij horen ook de namen van de contactpersonen te worden aangegeven. De kerkenraad hecht waarde aan de bescherming van ieders privacy en daarom is hieronder het beleid vastgelegd in verband met de plaatsing van persoonsgegevens en foto's op de website en via de sociale media.

Privacy

  • Er wordt per werkgroep minimaal één contactpersoon met e-mailadres vermeld op de website (overige gegevens staan in de jaarlijks Info-Wijzer).
  • Overige contactpersonen kunnen eveneens op deze manier vermeld worden op de website. U kunt bezwaar maken tegen plaatsing.
  • Foto's van een activiteit die heeft plaats gevonden vallen in principe onder vrije nieuwsgaring en komen (zonder toestemming van gefotografeerde betrokkenen vooraf) in aanmerking voor plaatsing op zowel de website als de sociale media. Alle foto's worden vooraf gescreend. Bij publicatie van portretfoto's geldt een bepaalde terughoudendheid, zo wordt er bijvoorbeeld gelet op de compositie van de foto en hoe individuele personen er op staan. Dit laatste is een subjectief oordeel en daarom kunt u altijd bezwaar maken tegen plaatsing.
  • De kerkdiensten in De Voorhof worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl.
Bezwaar
Wanneer u bezwaar heeft tegen een geplaatste foto of gegevens, dan kunt u dat (met opgaaf van de reden) kenbaar maken door een e-mail te sturen naar scribaat@pgbiddinghuizen.nl. De betreffende gegevens of foto worden dan zo spoedig mogelijk verwijderd.

Gebruik van uw persoonsgegevens
Wanneer u zich via de website voor een activiteit aanmeldt (bijvoorbeeld als abonnee op de GemeenteFlits), zal gevraagd worden naar uw naam, uw e-mailadres en indien van toepassing enkele andere aanvullende gegevens. Deze gegevens zullen niet aan derden worden doorgespeeld of gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Verzamelen gegevens
Tijdens uw bezoek kan er informatie worden verzameld over de hard- en software van uw computer. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan over uw IP-adres, browsertype en toegangstijd. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om verbeteringen aan te brengen in de website. Binnen onze website maken wij gebruik van Google Analytics.

Het privacyreglement is vastgesteld door de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Biddinghuizen op 6 juni 2016.

Het bijgewerkte privacyreglement is vastgesteld door de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Biddinghuizen op 9 november 2020
© 2024 Protestantse Gemeente Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat