Home
Facebook Twitter

ZWO

werkgroep Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking


Als werkgroep Zending, Werelddiaconaat en
Ontwikkelingssamenwerking, kortweg
Werkgroep ZWO, zijn wij een onderdeel van de diaconie.
 
Wat houdt het in:
Zending: het doorgeven van het evangelie in woord en daad.
Werelddiaconaat: het geven van noodhulp in de wereld.
Ontwikkelingssamenwerking: het steunen van structurele verbeteringen wereldwijd, zodat mensen zelf in hun eigen levensbehoeften kunnen voorzien.
 
Wij doen ons best om voor een stukje buitenland te doen, wat de diaconie binnen Nederland doet: helpen waar nodig is, voor zover wij dat kunnen.
 
Wij werken daarvoor veel samen met Kerk in Actie (KiA) en Protestantse Kerk Nederland (PKN). Zij hebben de contacten met de organisaties in het buitenland.
Er zijn veel doelen, zodat het moeilijk is een keuze te maken.
 
De werkgroep bestaat uit:
Voorzitter/diaken:  de heer Jan Post
Leden:  de heer Bert Oost
  mevrouw Hannemarie van der Vliet 
  de heer Klaas Spoelstra
                         
Eén van onze taken is het beheren van de drie Zendingsbusjes die in de kerkzaal hangen. De projecten waarvoor de opbrengst bestemd is, wisselen regelmatig.
Momenteel gaat het geld naar het project: Vanaf maart is de opbrengst van de Zendingsbusjes bij de uitgangen van de kerk bestemd voor een kliniek in Gambia. Mevr. Rolande Spoelstra is daar in december (weer) geweest. Hieronder één van haar ervaringen en daarin kunt u ook lezen dat het geld daar goed besteed kan worden. Onderaan deze pagina leest u meer hierover.

 
Weet u een goed doel voor de zendingsbusjes? Laat het ons weten!
Wij zijn op zoek naar buitenlandse projecten die gerelateerd zijn aan ons dorp, via mensen die erbij betrokken zijn.

Nieuw doel 2 jarig project:

Het 2 jarige project voor Mercy Ships is beendigd. Er voor in de plaats komt een project van KiA (Kerk in Actie). Start van steun aan dit project m.i.v. 01 september en loopt in beginsel door tot 01 september 2021. Het gaat om Stichting PEN in Zuid-Afrika. Dit project ondersteunen we samen met de PKN Gemeenten in Dronten en Swifterbant. 
De komende periode willen wij (september 2019 tot september 2021) projecten steunen in Zuid Afrika. Wij is in dit geval samen met de PKN Gemeenten van Dronten en Swifterbant. Hieronder kunt u wat meer lezen over de betreffende projecten.           
KiA (Kerk in Actie) is hierbij de tussenliggende organisatie.
Voor veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria is hun toekomst een zwart gat. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De helft van de jongeren maakt de middelbare school niet af en 40 procent tussen de 15 en 34 jaar is werkloos. Samen met de christelijke organisatie PEN biedt Kerk in Actie deze kansarme jongeren weer nieuwe mogelijkheden.
De medewerkers vormen een hechte gemeenschap met deze jongeren en leren hen weer positief in het leven te staan:
  • 1060 jongeren worden bereikt via bijbelclubs en vakantiekampen
  • 80 kinderen en jongeren krijgen intensieve huiswerkbegeleiding
  • 230 kinderen leren sociale vaardigheden
  • 25 kinderen krijgen intensieve persoonlijke hulp
  • 95 jongeren leren zich uiten via muziek en kunst en bouwen zelfvertrouwen op.Uitzichtloos bestaan in Pretoria
Pretoria is de bestuurlijke en academische hoofdstad van Zuid-Afrika. Het is een dichtbevolkte stad met 750.000 inwoners, waarvan de helft blank is. Het is een ongezonde stad om te wonen met veel lawaai en luchtvervuiling. Er is een sterke tweedeling tussen rijk en arm. Veel zwarte jongeren zijn werkloos en hebben weinig toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken families, lopen veel kans om aan drugs verslaafd te raken of besmet te raken met hiv/aids.
PEN: Participate, Empower, Navigate
Nederlandse emigranten startten hier ooit de Nederlandse Gereformeerde Gemeente van Pretoria op. In 1992 richtte de kerk in Pretoria de organisatie PEN (Participate, Empower, Navigate) op om hulp te verlenen aan kansarme mensen in Pretoria: kinderen, daklozen, vluchtelingen, sekswerkers, kwetsbare mensen en ouderen. Inmiddels bestaat PEN uit 150 betaalde krachten en een grote groep vrijwilligers. De organisatie wil de kansarmen van de stad te ondersteunen, zodat ze weer op eigen benen kunnen staan. Participate: ze bouwen eerst een relatie op met de kinderen. Empower: ze stimuleren kinderen en jongeren om hun huidige problemen achter zich te laten en herstellen hun zelfvertrouwen. Navigate: ze begeleiden jongeren om weer op eigen benen te staan.
Bijbel- en vakantieclubs                                                                                           Via de Bijbelclubs krijgen kinderen en jongeren van 5 tot 18 jaar de christelijke levensvisie mee. De clubleiding gaat een blijvende persoonlijke band met de kinderen aan, zodat zij er niet alleen voorstaan in hun leven. Iedere week geven de medewerkers Bijbellessen op drie basisscholen in Pretoria.                                  Vakantiekampen                                                                                                    
De weekend- en vakantiekampen halen de kinderen en jongeren voor het eerst in hun leven uit hun dagelijkse omgeving. Ze leren sociale vaardigheden, ze leren elkaar te vertrouwen en samen te werken.                                                                           
Huiswerkbegeleiding en studiekampen                                                                
Veel jongeren hebben thuis geen internet en geen plek om huiswerk te maken. Bij PEN kunnen jongeren terecht. Tachtig jongeren krijgen intensieve huiswerkbegeleiding. Hun vorderingen op school worden gevolgd. Twee keer per jaar kunnen examenkandidaten naar een studiekamp om zich volledig te kunnen voorbereiden op hun examens.
Via Kerk in Actie kunt u het jeugdwerk steunen. Maar zelf werkt PEN breder: ook voor vrouwen in de prostitutie, voor daklozen, vluchtelingen en ouderen.
 
Nieuwsbrief project

Heeft u vragen aan ons, een voorstel, een idee, werkt u voor een goed doel  waarvoor u graag aandacht wilt hebben, of wilt u gewoon eens met ons praten?
Spreekt het u aan, wat wij doen en wilt u ons komen versterken: neem dan contact met ons op!
Wij luisteren graag en mogelijk kunnen we samen anderen helpen. Als u het volgende emailadres gebruikt, weet u zeker dat uw bericht ons bereikt: zwo@pgbiddinghuizen.nl
U kunt ons natuurlijk ook na de kerkdiensten aanspreken.
 
Wilt u ons financieel steunen? Ons rekeningnummer is:
NL34RABO 034 811 0812 t.n.v. Protestantse Gemeente Biddinghuizen (PGB) o.v.v. ZWO
 
Wij horen graag van u!
  
Werkgroep ZWO
 
 

 

Het geld van het zendingsbusje gaat komende half jaar naar:

Hotelschool Lombok

 

 Actie Schoenendoos

Samen met ‘de Tamarisk’ heeft de Actie Schoenendoos’ die gehouden werd in september het mooie aantal van 104 prima gevulde schoenendozen opgeleverd. Deze schoenendozen zullen d.z.v. ZWO naar het distributiecentrum in Woerden gebracht worden. Vanwaar zullen ze hun weg naar kinderen in Sierra Leone vinden voor wie een dergelijke doos met inhoud een onvergetelijk geschenk is. 

Hartelijk dank, fijn dat zo veel kinderen/volwassenen hun naaste ver weg een warm hart toedragen. 
© 2022 Protestantse Gemeente Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat