Home
Facebook Twitter

Nu & historie

Historie

In het werkkamp van de polderpioniers werden in 1964 de eerste kerkdiensten gehouden. De Gereformeerde en Nederlands Hervormde diensten werden gescheiden gehouden. Het jeugdwerk werd wel vanaf het begin van de kerkelijke gemeentes gezamenlijk opgezet.
De eerste gereformeerde predikant Ds. R. Molemaker werd in mei 1964 bevestigd. Geruime tijd later in januari 1967 kwam de hervormde predikant D. Verhoef naar Biddinghuizen.
Na de bouw van het kerkcentrum De Voorhof in 1967 werden er steeds meer kerkdiensten gezamenlijk gehouden. In 1970 werd het kerkcentrum uitgebreid met een vleugel voor de R.K. Geloofsgemeenschap Bonifatius van de H.Norbertusparochie. De zalen in het kerkelijk centrum worden door de protestanten en katholieken gebruikt.
Nadat in 1970 de Gereformeerde en de Nederlands Hervormde synode officieel toestemming gaven, werden de kerkdiensten gezamenlijk te houden. In 1971 bij het vertrek van Ds. Verhoef, bleef de gereformeerde predikant R. Kiers alleen over. In Swifterbant was toen Ds. H. Oosthoek de hervormde predikant. Na uitvoerig overleg met de gemeenteleden in de beide dorpen werd besloten dat de genoemde predikanten het eigen dorp pastoraal bearbeidde zowel de hervormde als gereformeerde leden. De mogelijkheid bleef aanwezig om een beroep te doen op de predikant van iemands eigen komaf.
De gemeente kreeg een wijkindeling en elke wijk kreeg een hervormde en een gereformeerde ouderling. De diaconie was al gezamenlijk.
Vanaf 1979 bestond er een Samen Op Weg gemeente Biddinghuizen. Deze gemeente kreeg echter nooit de officiële status omdat er geen formeel federatiebesluit werd genomen. Biddinghuizen vormde samen met Swifterbant de Hervormde Gemeente Oostelijk Flevoland, met de wijkgemeenten Biddinghuizen en Swifterbant.  De gereformeerden vormden de Gereformeerde Kerk Biddinghuizen/Swifterbant.
Op 1 januari 1997 kwam er een einde aan de intensieve samenwerking met Swifterbant. Vanaf die datum gingen beide dorpen als aparte gemeenten verder.
De gemeente van Biddinghuizen heeft zich uitgesproken om lid te worden van de Protestantse Kerk Nederland en heet daarom sinds september 2006 Protestantse Gemeente Biddinghuizen en ressorteert onder de Protestantse Classis Flevoland.
Een belangrijk deel van het kerkelijk leven speelt zich af in het kerkelijk centrum ”De Voorhof”.

Samen op Weg
In 1979 werd Biddinghuizen één van de eerste Samen Op Weg gemeentes in Nederland.
Na de totstandkoming van de landelijke Protestantse Kerk heeft de gemeente van Biddinghuizen zich uitgesproken om lid te worden van de Protestantse Kerk in Nederland. Zij voert daarom sinds september 2006 de naam:
 
 Protestantse Gemeente Biddinghuizen
 
Predikant
De Protestantse Gemeente Biddinghuizen heeft een voltijds predikantsplaats.
Op zondag 3 juli 2016 is ds. Margriet van de Bunt als full time predikant aan de gemeente verbonden.
 
Kerkcentrum De Voorhof
Een belangrijk deel van het kerkelijk leven speelt zich af in kerkcentrum De Voorhof.
In 2020 is afscheid genomen van het oude kerkgebouw en heeft de protestantse gemeente haar nieuwe kerkzaal in gebruik genomen.
Ook de vieringen van de RK Bonifatius geloofsgemeenschap vinden plaats in deze zaal. De reguliere RK vieringen vinden plaats op zaterdagavond.
De nieuwe kerkzaal is toekomstbestendig en heeft een multifunctioneel karakter.
Naast De Voorhof is een ruime parkeerplaats.
De ingang van het gebouw is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
De zaalruimtes in de kerk zijn tevens te huur voor diverse bijeenkomsten.
Hiervoor kan contact opgenomen worden met Agendaplanner Mark van de Bunt.
 
Kerkzaal
De kerkzaal van De Voorhof bestaat uit twee delen.
De grote zaal draagt de naam Immanuël. De kleine zaal de naam Emmaüs.
De zalen kunnen zowel afzonderlijk als in één geheel worden gebruikt.
In beide zalen zijn verbeeldingen zichtbaar die afkomstig zijn uit de oude Voorhof.
De ruimte is voorzien van een ringleiding voor slechthorenden.
 
Stilteruimte Oase
Naast de kerkzalen is d.m.v. een afscheiding stilteruimte Oase gecreëerd.
Deze stilteruimte wordt op zondagen bij de kerkzaal getrokken.
In de stilteruimte hebben ook het doop- en gedachtenisboek een plekje.
De ruimte is een gezamenlijk gedenkplek van zowel de Protestantse gemeente als de Bonifatius geloofsgemeenschap. De inrichting en de vormgeving van de Oase zijn tot stand gekomen in overleg met beide geloofsgemeenschappen.
 
Archief In de Steigers
Ten tijde van de vernieuwbouw is er met regelmaat een nieuwsbrief verschenen genaamd ‘In de Steigers’ hier kunt u deze teruglezen.
© 2024 Protestantse Gemeente Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat