Home
Facebook Twitter

Nu & historie


Momenteel worden er plannen ontwikkeld om het Kerkelijk centrum te verbouwen en het op te laten gaan in een  multifunctioneel centrum.
De voortgang hiervan kunt u lezen in de onderstaande nieuwsbrieven: genaamd "in de steigers"

Historie

In het werkkamp van de polderpioniers werden in 1964 de eerste kerkdiensten gehouden. De Gereformeerde en Nederlands Hervormde diensten werden gescheiden gehouden. Het jeugdwerk werd wel vanaf het begin van de kerkelijke gemeentes gezamenlijk opgezet.
De eerste gereformeerde predikant Ds. R. Molemaker werd in mei 1964 bevestigd. Geruime tijd later in januari 1967 kwam de hervormde predikant D. Verhoef naar Biddinghuizen.
Na de bouw van het kerkcentrum De Voorhof in 1967 werden er steeds meer kerkdiensten gezamenlijk gehouden. In 1970 werd het kerkcentrum uitgebreid met een vleugel voor de R.K. Geloofsgemeenschap Bonifatius van de H.Norbertusparochie. De zalen in het kerkelijk centrum worden door de protestanten en katholieken gebruikt.
Nadat in 1970 de Gereformeerde en de Nederlands Hervormde synode officieel toestemming gaven, werden de kerkdiensten gezamenlijk te houden. In 1971 bij het vertrek van Ds. Verhoef, bleef de gereformeerde predikant R. Kiers alleen over. In Swifterbant was toen Ds. H. Oosthoek de hervormde predikant. Na uitvoerig overleg met de gemeenteleden in de beide dorpen werd besloten dat de genoemde predikanten het eigen dorp pastoraal bearbeidde zowel de hervormde als gereformeerde leden. De mogelijkheid bleef aanwezig om een beroep te doen op de predikant van iemands eigen komaf.
De gemeente kreeg een wijkindeling en elke wijk kreeg een hervormde en een gereformeerde ouderling. De diaconie was al gezamenlijk.
Vanaf 1979 bestond er een Samen Op Weg gemeente Biddinghuizen. Deze gemeente kreeg echter nooit de officiële status omdat er geen formeel federatiebesluit werd genomen. Biddinghuizen vormde samen met Swifterbant de Hervormde Gemeente Oostelijk Flevoland, met de wijkgemeenten Biddinghuizen en Swifterbant.  De gereformeerden vormden de Gereformeerde Kerk Biddinghuizen/Swifterbant.
Op 1 januari 1997 kwam er een einde aan de intensieve samenwerking met Swifterbant. Vanaf die datum gingen beide dorpen als aparte gemeenten verder.
De gemeente van Biddinghuizen heeft zich uitgesproken om lid te worden van de Protestantse Kerk Nederland en heet daarom sinds september 2006 Protestantse Gemeente Biddinghuizen en ressorteert onder de Protestantse Classis Flevoland.
Een belangrijk deel van het kerkelijk leven speelt zich af in het kerkelijk centrum ”De Voorhof”.


 
© 2021 Protestantse Gemeente Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat