Home
Facebook Twitter

Paasvieringen Protestantse Gemeente

Biddinghuizen - 14 april 2014.  Rondom de paasdagen worden er diverse vieringen gehouden door de Protestante Gemeente van Biddinghuizen.

17 april Witte Donderdag-avond – aanvang 19.30 uur – Thema: Wees stil, de Heer handelt!

Er wordt stil gestaan op de Joodse bodem van het Paasfeest: het wonder van de Uittocht uit Egypte.

Wie heeft toegekeken, Wie goed heeft geluisterd
En Hem niet heeft verstaan, die nam het wonder aan
Bleef in het wonder steken als teken van Gods toekomst
En liet Hem verder gaan en is op weg gegaan.


Het Heilig Avondmaal wordt gevierd en er wordt herdacht hoe Jezus bereid was zijn inzet voor bevrijding van mensen te volbrengen – ook al moest hij daarvoor lijden. In het vooruitzicht daarvan, maakte Hij de Joodse Paasmaaltijd die de Uittocht herdenkt persoonlijk: Ik geef mijn leven voor jullie – vier deze maaltijd (daarom) telkens weer – gedenk mij en leef hier (zelf) uit.

18 april Goede Vrijdag-avond – aanvang 19.30 uur – Thema: Stiltecentrum van het jaar.

Een meditatieve viering met zingen, luisteren en kijken naar een geschilderde kruisweg: een reeks verbeeldingen van het lijden en sterven van Jezus verbonden met ons leven. Kunnen we dat zien, dat Jezus' lijdensweg een beeld is van óns leven, ons lijden, onze pijn, onze dood ? We staan daar zo moeilijk bij stil… Jezus' hoop, moed en vertrouwen willen een voorbeeld zijn voor ónze strijd, met al wat negatief en dood is op onze levensweg? Zo wil Goede Vrijdag het 'stiltecentrum van het jaar' zijn: stil worden, dankbaar zijn voor Jezus' oneindige liefde – opdat wij, net als Hij met Pasen – nieuw leven mogen ontvangen.

20 april Dageraadsviering – aanvang 6.30 uur – Thema: Spoor in het donker

U ontmoet elkaar buiten bij de toren rond een vuur, teken van warmte en licht. Er wordt geluisterd naar de oude verhalen van licht en bevrijding. De nieuwe paaskaars wordt aangestoken en voor de eerste keer binnen gebracht in de kerk. Daarna volgt een korte viering, waarin het nieuwe Licht wordt verwelkomd in woorden en liederen. Het grote feest van Pasen is begonnen. Aansluitend kunt u elkaar ontmoeten in de foyer onder het genot van een kopje koffie.

20 april Paasmorgendienst – 10.00 uur – Thema: Er heeft een stem gesproken.

Pasen is de viering van Gods liefde sterker dan de dood. Het christelijke Paasfeest viert de verrijzenis van Jezus als een belofte voor ieder mens: Er is meer.

Het verhaal van de ontmoeting van de opgestane Jezus die de diep-verdrietige Maria ontmoet en haar naam uitspreekt wordt gelezen.

Koperblazers van Maris Sonores verhogen de juichende toon.


Bron: BHZNet.nl
<< Terug naar overzicht
© 2023 Protestantse Gemeente Biddinghuizen - Realisatie: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat